Politika privatnosti

Centro doo - Babaluu Babaluu Bar & Ristorante Budva poštuje vašu privatnost i posvećeni smo zaštiti ličnih podataka koje dijelite sa nama.

Predstavljamo vam našu Politiku privatnosti kako bi vas upoznali na koji način koristimo vaše lične podatke.

Davanjem vaših ličnih podataka potvrđujete da ste se upoznali i da prihvatate našu Politiku privatnosti i da ste saglasni da se vaši lični podaci koriste na način kako je to opisano u ovoj Politici privatnosti.

Šta su lični podaci?

Lični podaci (podaci o ličnosti) su svi podaci koji se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili se može odrediti, posredno ili neposredno, na osnovu takvih podataka, samostalno ili u kombinaciji sa drugim informacijama, a koji obuhvataju, ali ne limitiraju se na: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, broj bankovne/ kreditne kartice, podaci o lokaciji, mrežni identifikator.

Kako prikupljamo vaše podatke i u koje svrhe?

Vaši lični podaci su nam potrebni kontakta sa Vama, u suprotnom nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo traženu uslugu.

Vaše lične podatke prikupljamo na svom zvaničnom veb-sajtu, putem call centra, e-pošte ili mobilne aplikacije.

Tražićemo vaše lične podatke kako bi komunicirali sa vama, slali podsjetnike, biltene i promotivne ponude, radi istraživanja tržišta i izvršenja administrativnih i zakonskih obaveza.

Tražićemo od vas da nam date vaše ime i prezime, kontakt podatke (broj telefona, e-mail adresu, adresu stanovanja), podatke o bankovnim/ kreditnim karticama, kao i druge podatke, koji nam budu potrebni za izvršenje dogovorenih usluga.

Vaše lične podatke prikupljamo na sljedeće načine:

 • Preko vašeg naloga. Da biste koristili uslugu dostave, vaši lični podaci trebaju biti tačni.
 • Putem linka "Kontaktirajte nas". Ako ste poslali upit preko našeg linka "Kontaktirajte nas", vaši lični podaci će isključivo biti korišćeni u svrhu odgovora na vaš zahtjev. Kopija se neće koristiti u bilo kakve svrhe osim, čuvanja e-maila u naznačenom vremenskom periodu.
 • Log fajlovi. Veb-sajt čuva određeni vremenski period informacije o vašoj IP adresi u log fajlovima. Informacije u log fajlovima uključuju internet protocol (IP) adresu, tip pretraživača, Internet Service Provider (ISP), datum/ vrijeme, referentna veb-stranica i druge informacije koju pretraživač može da zabilježi. Te informacije isključivo koristimo u svrhu otklanjanja eventualnih problema u funkcionisanju sistema, odnosno administriranja veb-sajta.
 • Cookies i tehnologije za praćenje. Neke stranice našeg veb-sajta mogu koristiti "cookies" i druge tehnologije za praćenje. "Cookie" je mali tekstualni fajl koji može da sadrži keširane podatke (IP adresu, e-mail adresu ili pasvord), da korisnik ne bi ponavljao repetitivne radnje. Takođe, mogu se skladištiti i podaci o geo lokaciji korisnika, radi lakše navigacije korisnika prilikom kupovine karte. Većina pretraživača dopušta vam kontrolu "cookies"-a, te ukoliko ne želite da nam ovi podaci budu dostupni, možete onemogućite "cookies"-e. U tom slučaju naš veb-sajt mozda neće ispravno funkcionisati na vašem pretraživaču.

Uz vašu saglasnost možemo vršiti "profilisanje" radi pružanja ponuda koje odgovaraju vašim interesovanjima i potrebama (npr. popust na određene usluge, vaučer i sl.). Iste vam, uz vašu saglasnost, možemo dostavljati putem e-pošte ili telefona.

Uz vašu saglasnost, možemo koristiti vašu e-mail adresu kako bi vam slali promotivne ponude, akcije ili informacije o kompaniji i njenim uslugama. Ukoliko ocijenite da vam ove informacije nijesu potrebne, možete da nam se obratite zahtjevom za brisanje vaše e-mail adrese, elektronski na e-mail adresu: podrska@babaluu.me. U ovom slučaju, obavezno je da poruka bude poslata sa e-mail adrese koja se želi ukloniti.

Molimo vas da obratite pažnju na poruke koje šaljete preko linka "Kontaktirajte nas" i da će se informacije koristiti kako je naznačeno u stavu 7. tačka 3 ovog odjeljka. Za deaktivaciju/ brisanje naloga uputite zahtjev na e-mail adresu: podrska@babaluu.me Mi ćemo vam poslati povratnu informaciju o deaktivaciji/ brisanju.

Dijeljenje ličnih podataka

Vaše lične podatke, na osnovu primjenjljivih zakona i pravila o poslovanju, možemo proslijediti:

 • bankama i drugim finansijskim institucijama radi obrade vaših uplata,
 • trećim licima kojima prenosimo ili ćemo prenijeti naša prava i obaveze po ugovoru zaključenog sa vama;
 • carinskim i imigracionim službama, policijskim i regulatornim organima, kada to zahtijeva primjenjivi zakon ili u cilju zaštite naših prava ili razloga bezbjednosti i
 • u drugim slučajevima kada za to postoji zakonska obaveza.

Prenos ličnih podataka

Kako bi vam pružili traženu uslugu, može biti potreban prenos podataka zemljama van Evropskog ekonomskog prostora, koje ne pružaju isti nivo zaštite podataka. U tom slučaju preduzećemo sve potrebne mjere prema primaocu vaših ličnih podataka, kako bi osigurali odgovarajući nivo zaštite vaših podataka. Sa primaocima vaših podataka zaključujemo ugovore o obradi podataka kojima ih obavezujemo da obezbijede odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka koji su predmet obrade, u skladu sa primjenjivim zakonom o zaštiti podataka i Opštom uredbom o zaštiti podataka. Ukoliko se ne bude mogao obezbijediti odgovarajući nivo zaštite vaših ličnih podataka, tražićemo vašu izričitu saglasnost u vezi sa bilo kakvim takvim prenosom podataka.

Upozoravamo vas da takvi prenosi podataka mogu nositi određene rizike, jer primalac vaših podataka može imati nerazuman pristup podacima i što možda nećete moći ostvariti prava u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka i pravom na privatnost .

Obratite pažnju da na našem veb-sajtu među polazištima i odredištima mogu biti zemlje van Evropskog ekonomskog prostora, koje ne pružaju isti nivo zaštite podataka, a u koje, u slučaju rezervacije i kupovine avio karte, mogu biti prenijeti vaši lični podaci, odnosno kojima neko može ostvariti pristup, na osnovu odredišta putovanja.

Kako čuvamo i štitimo vaše podatke?

Ispunjavamo zakonske obaveze i štititimo vaše lične podatke na način što:

 • redovno ažuriramo lične podatke,
 • iste bezbjedno čuvamo i uništavamo,
 • ne prikupljamo ili zadržavamo prekomjerne količine podataka,
 • štitimo lične podatke od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa i otkrivanja i tako što obezbjeđujemo primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacionih mjera za zaštitu i bezbjedan prenos ličnih podataka.
 • vaši podaci se unose preko šifrovanih kanala pomoću sigurnog servera Secure Socket Layer (SSL) i na taj način se sprečava neovlašćeni pristup vašim podacima.
 • Kao registrovani korisnik odgovorni ste za ažuriranje i održavanje podataka u vezi sa vašim nalogom, lozinkom, osiguravate ograničeni pristup vašem računaru i prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se obavljaju preko vašeg naloga.
 • Korisnički nalog može biti blokiran u slučaju bilo kakve zloupotrebe naših usluga od strane korisnika.

Kako bi zaštitili vaše lične podatke, sprovodimo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacione mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, obim i svrhu obrade podataka, kao i rizike različite vjerovatnoće.

Ažuriramo i testiramo naše sigurnosne tehnologije i preduzimamo mjere kako bi ih unaprijedili. Koristimo se naprednim alatima za zaštitu i sprječavanje curenja podataka, kriptujemo određene podatke i štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka.

Pristup podacima ograničen je samo na one podatke koji su neophodni za gore navedene svrhe i to isključivo ovlašćenim osobama u kompaniji, koje neposredno rade na obradi ličnih podataka. Zaposleni koji imaju pristup ličnim podacima obvezani su klauzulama o čuvanju podataka i sa partnerima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

Kako je gore navedeno, nastojimo da preduzmemo sve razumne mjere kako bismo zaštitili vaše lične podatke. I pored toga, ne možemo garantovati sigurnost podataka koje ste dali preko interneta. Davanjem podataka na internetu prihvatate mogući rizik koji svako davanje ličnih podataka i aktivnost na internetu nosi sa sobom i prihvatate da nas nećete smatrati odgovornim za propuste, osim ako je do istih došlo našim nemarom ili namjernom zloupotrebom.

Da biste smanjili na minimum ove rizike tj. povećali sigurnost, potrebno je da vaš uređaj zaštitite od raznih malicioznih programa (virusa i sl.).

Naš veb-sajt može da sadrži linkove ka drugim veb-sajtovima, a i drugi veb-sajtovi mogu da sadrže linkove ka našem veb-sajtu. Mi nismo odgovorni za zaštitu vaših podataka, kada su u pitanju linkovani veb-sajtovi.

Podatke o ličnosti obrađujemo i čuvamo na način i u rokovima kako je to propisano primjenljivim zakonima i opštim aktima kompanije.

Vaša prava za zaštitu ličnih podataka

U vezi sa vašim podacima koje obrađujemo, imate pravo:

 • da zatražite potvrdu o tome da li se vaši podaci obrađuju,
 • na pristup vašim podacima koji se obrađuju i dobijete kopiju vaših podataka koji se obrađuju,
 • da zatražite ispravku ličnih podataka,
 • da zatražite brisanje ličnih podataka,
 • da zatražite ograničavanje obrade ličnih podataka,
 • da zatražite prenos podataka,
 • povučete pristanak kada se obrada zasniva na vašem pristanku,
 • da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka, odnosno da uložite žalbu nadležnom organu.

U svakom trenutku možete podnijeti zahtjev za uvid u podatke, izdavanje kopije vaših podataka koji se obrađuju, ispravku ili brisanje podataka, ograničavanje obrade podataka, opoziv pristanka ili prigovor na adresu:

Centro doo

Stefana Mitrovica 21
Budva, Crna Gora

ili elektronski, na e- mail adresu: podrska@babaluu.me.

Izmjena Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da promijenimo ovu Politiku privatnosti, u bilo koje vrijeme. Revidiranu verziju Politike privatnosti objavićemo na našem veb-sajtu www.babaluu.mei ista će stupiti na snagu danom objavljivanja.

Ukoliko se ne slažete sa našom Politikom privatnosti nijeste u obavezi koristiti naše usluge.

Kontaktirajte nas u bilo koje vrijeme po bilo kojem pitanju vezanom za sigurnost vaših podataka, na e-mail adresu: podrska@babaluu.