Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između kompanije Centro d.o.o. i svake osobe koja posjećuje sajt www.babaluu.me. Svako korišćenje naše usluge označava prihvatanje ovih Uslova od strane korisnika usluge.

Centro d.o.o. (u daljem tekstu definisano kao „Babaluu“) vlasnik je veb sajta www.babaluu.me zajedno sa svim informacijama i bazom podataka (dokumenti, programske šifre, logotipi, datoteke, tekstovi, grafike itd.) sadržani na servisu. Kopiranje, preprodaja, objavljivanje i / ili modifikacija bilo kog dijela veb i mobilne usluge bez prethodne pisane saglasnosti kompanije Centro d.o.o. strogo je zabranjeno.

Usluge koje nudi Kompanija, kao i sav sadržaj na veb lokaciji www.babaluu.me, podložni su ovim Uslovima korišćenja.

Usluga www.babaluu.me može da koristi osnovne korisničke informacije za slanje obavještenja putem SMS-a ili imejla.

Vebsajt i mobilna aplikacija www.babaluu.me uključuju automatski prevod Uslova korišćenja na engleski putem aplikacije Google Translate, ali crnogorska verzija Uslova korišćenja je originalna i validna verzija zasnovana na odnosu između korisnika servisa i samog servisa www.babaluu.me. Ako postoji bilo kakva suprotnost između Uslova korišćenja na crnogorskom i Uslova korišćenja prevedenih na engleski jezik, prevladava crnogorska verzija.

Korisnički nalog

Kao registrovani korisnik veb usluge www.babaluu.me i mobilne aplikacije www.babaluu.me odgovorni ste za ažuriranje i održavanje podataka u vezi sa vašim nalogom, lozinkom, osiguravate ograničeni pristup vašem računaru i prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se obavljaju preko vašeg naloga.

Korisnički nalog može biti blokiran u slučaju bilo kakve zloupotrebe veb i mobilnih usluga www.babaluu.me od strane korisnika.

Lični podaci

Lični podaci prikupljeni našim servisom koristiće se isključivo u skladu s našim Pravilima o privatnosti.

Da biste koristili uslugu www.babaluu.me, vaši lični podaci trebaju biti tačni.

Na osnovu našeg legitimnog interesovanja, možemo vam poslati biltene nakon što izvršite prvu narudžbu na veb lokaciji www.babaluu.me. Bilten može sadržavati ponude sa promo kodovima, popustima, promocijama i drugim marketinškim aktivnostima ili vijestima o Babaluu.

Ako ne želite da primate obavještenja putem imejla od nas, uvjek se možete odjaviti klikom na vezu Otkaži pretplatu koja se nalazi u svakom od naših biltena ili nam možete poslati imejl na podrska@babaluu.me sa zahtjevom da se odjavite.

Molimo pogledajte našu Politiku privatnosti za više detalja.

Cijene za naručivanje hrane putem interneta

Veb servis www.babaluu.me pruža online uslugu naručivanja hrane bez ikakvih dodatnih troškova. Kao korisnik plaćate cijenu naručenih proizvoda kako je navedeno u meniju prilikom naručivanja.

Korišćenje vebsajta od strane maloljetnika

Nakon prihvatanja ovih Uslova korišćenja, korisnik potvrđuje da ima više od 18 godina, ili da je, ako je mlađi od 18 godina, dobio potrebnu saglasnost svog nosioca roditeljske odgovornosti i daće svoje podatke, ako je to zatraženo. U slučaju narudžbine koja sadrži alkoholna pića i / ili pivske proizvode, pretpostavlja se da je korisnik stariji od 18 godina ili ako je mlađi od 18 godina, da je dobrio potrebnu saglasnost od njegovog / njenog nosioca roditeljske odgovornosti i u slučaju potrebnog zahtjeva obezbijediće svoje podatke. Nosioci roditeljske odgovornosti maloljetnika moraju ih zaštititi od pristupa alkoholnim pićima i / ili pivskim proizvodima i snositi svu dalju odgovornost.

Izmjene

Centro d.o.o. zadržava pravo da promijeni ili izmeni važeće Uslove korišćenja usluge www.babaluu.me u bilo koje vrijeme. Izmjena, dopuna ili brisanje Uslova primijeniće se na vebsajt poslije obavještenja o takvoj promjeni. Obavještenje se može poslati na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na objavljivanje novih Uslova korišćenja na vebsajtu i mobilnoj aplikaciji. Svako korišćenje usluge nakon takve izmjene podrazumijevaće prihvatanje tih izmjena, dodavanja ili brisanja Uslova korišćenja od strane korisnika. Centro d.o.o. može u bilo kojem trenutku prekinuti, promijeniti ili ukinuti bilo koje karakteristike na veb sajtu www.babaluu.me, uključujući dostupnost fotografija ili opisa bilo kog proizvoda ili usluge.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Centro d.o.o., njegovi zaposleni ili drugi zastupnici ni u kom slučaju ne podliježu bilo kakvim posledicama usled slučajne, indirektne ili posebne štete, troškova ili kazne, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak zarade, prekid poslovanja, gubitak informacija, gubitak kupaca, gubitak imovine, štete na imovini ili potraživanja trećih lica koja nastaju ili su u vezi sa korišćenjem, kopijom ili prezentacijom www.babaluu.me i njegovog sadržaja.

Upotreba usluge www.babaluu.me podleže Uslovima korišćenja koji su bili na snazi u vrijeme korišćenja Veb i mobilnih usluga. Korisnici bi trebalo da povremeno provjere Uslove korišćenja, gdje će biti obaviješteni o svim promjenama Uslova.

Ispravljanje, modifikacija ili brisanje podataka

Centro d.o.o. omogućava korisnicima da isprave, mijenjaju, dodaju ili brišu svoje lične podatke i podatke prikazane na sajtu www.babaluu.me. Ako odlučite da izbrišete svoje lične podatke, www.babaluu.me će direktno ukloniti te podatke. Zbog zaštite i sigurnosti korisnika, Centro d.o.o. će morati da se uvjeri da li je osoba čiji se podaci mijenjaju ista osoba koja je podnijela zahtjev za promjenu podataka. Ako želite da pristupite, izmijenite ili obrišete svoje lične podatke, pošaljite imejl na podrska@babaluu.me. Imajte u vidu da ćemo učiniti sve što je moguće da zaštitimo vaše lične podatke. Takođe imajte na umu da samo vi možete zaštititi svoju lozinku tako da je nemojte dijeliti sa drugim ljudima.

Periodične promjene

Kompanija je konstantno u procesu proširivanja, ažuriranja i unapređenja svoje veb stranice kao i svih sa njom povezanih proizvoda i usluga, a samim tim i ažuriranja ove politike poslovanja. Preporučujemo vam da redovno čitate ove Uslove korišćenja kako biste bili stalno upućeni u izmjene sadržaja. Ovi uslovi korišćenja biće povremeno mijenjani bez obavještenja korisnika.

Administrativno pravo i nadležnost

Uslove korišćenja i njihove izmjene reguliše crnogorsko pravo. Svaki spor koji može proizići iz ovog sporazuma i koji se ne može riješiti izvan nadležnog suda može se uputiti crnogorskom sudu. Sva prava i pravni ljekovi pod Uslovima korišćenja su kumulativni i ne isključuju druga prava i ljekove predviđene zakonom ili drugim ugovorom.

Načini plaćanja

Korisnici mogu platiti gotovinom prilikom dostave.

Promo kodovi (kodovi za popust)

Ovaj odeljak Uslova korišćenja odnosi se na sve promo kodove izdate u skladu sa određenim promocijama (kampanjama) Centro d.o.o. koje se mogu koristiti na sajtu www.babaluu.me. Pojedinačni promo kodovi koji se dodjeljuju korisnicima takođe su podložni ovim Uslovima korišćenja. Dodatni uslovi mogu se naći na štampanom promo kodu ili imejlu koji se šalje kupcima. Korisnik može iskoristiti promo kod samo kroz poručivanje onlajn na veb sajtu www.babaluu.me. Promo kod može iskoristi samo Babaluu korisnik, registrovan prije datuma raspodjele promo koda. Ako je vrijednost narudžbine manja od vrijednosti promo koda, razlika se ne vraća korisniku (u gotovini) i  prenosi se na naredne narudžbine. Ako je vrijednost narudžbine veća od vrijednosti promo koda, korisnik će troškove pokriti u kešu prilikom dostave.

Trenutno aktivni promo kod važi za samo jedno korišćenje i tada prestaje da važi. Korisnici Babaluu promo koda odgovorni su za onlajn preuzimanje promo koda i garantuju da neće biti dostupan drugim pravnim ili fizičkim licima. Pravo na primanje promo kod popusta odnosi se na originalnog / ovlašćenog primaoca promo koda. Primalac ne može prenijeti svoj promo kod trećoj, pravnoj ili fizičkoj osobi.

Promo kodovi se ne mogu se kopirati, reprodukovati, distribuirati ili objavljivati, direktno ili indirektno, u bilo kom obliku ili na bilo koji način, od strane drugih pravnih ili fizičkih lica. Promo kodovi se ne smiju čuvati u drugom sistemu za preuzimanje kupona bez prethodne pismene dozvole kompanije Centro d.o.o. Isto se odnosi i na promo kodove distribuirane bez pismenog pristanka Centro d.o.o. Na primjer, promo kodovi distribuirani putem imejla ili objava na drugim vebsajtovima nemaju saglasnost Kompanije. U slučaju da se promo kod distribuira na takav način, Kompanija će ga odbiti i otkazati.

Promo kodovi se ne mogu kombinovati sa ostalim ponudama, popustima, promocijama ili drugim promo kodovima koje povremeno nudi www.babaluu.me.

Ako Kompanija smatra da je promo kod iskorišćen bez ispunjavanja gore navedenih uslova ili bez pravne osnove, uključujući slučajeve zloupotrebe promo koda, on se ne može prihvatiti i biće poništen.

Promo kodovi se ne mogu zamijeniti za gotovinu.

Kompanija ne snosi nikakvu građansku ili pravnu odgovornost za bilo kakav gubitak, odbijanje, povlačenje, otkazivanje promo koda ili nemogućnost korišćenja istog od strane primaoca.

Kompanija zadržava pravo da izmijeni ili dopuni važeće Uslove i odredbe promo koda. Takve izmjene, dopune ili brisanja ovih uslova stupaju na snagu odmah po obavještenju koje se može poslati na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na, obavještenja u okviru Uslova korišćenja na vebsajtu. Nakon izmjene Uslova korišćenja, svako korišćenje usluge www.babaluu.me smatraće se prihvatanjem ovih promjena.

Kontakt

Za bilo kakva pitanja ili informacije o www.babaluu.me možete poslati poruku na podrska@babaluu.me.